Podnájom prenajatého pozemku obcou

Ako má postupovať obec pri prenájme pozemku, ktorý už má obec v nájme? V nájomnej zmluve je zadefinované, že nájomca nie je oprávnený prenajatý pozemok prenajímať inej právnickej alebo fyzickej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.