Posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií

Dňa 07.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení rámca opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií (akt o emisne neutrálnom priemysle).

Cieľom návrhu nariadenia je vytvoriť právny rámec rozvoja výroby emisne neutrálnych technológií v Únii v záujme podpory cieľov Únie v oblasti dekarbonizácie do roku 2030 a v záujme zabezpečenia odolnosti energetického systému Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

MPK končí: 18.08.2023

Predpokladaná účinnosť od: Dvadsiatym dňom po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová