Poskytnutie dotácie obce na prevádzku zdravotníckeho zariadenia

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť. Sídlo spoločnosti ako aj vykonávanie činnosti je mimo územia obce, avšak spoločnosť poskytuje zdravotnú službu aj pre obyvateľov našej obce.

Máme túto žiadosť považovať za žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce? Obec nemá prijaté VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, pričom v súčasnosti hospodári v rozpočtovom provizóriu, nakoľko nemá ku dňu podania žiadosti schválený rozpočet obce. Ako máme v danom prípade postupovať?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.