Poskytnutie preddavku z rozpočtu obce

Môže obec poskytnúť zálohovú platbu (preddavok) za zriadenie vecného bremena na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre potreby realizácie budúcej stavby vybudovania kanalizácie bez toho, aby bol porušený § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ?


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.