Poskytovanie financií obcou na záujmové vzdelávanie v CVČ inej obci

Mesto ako zriaďovateľ CVČ žiada od inej obce dotáciu na činnosť CVČ, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v tejto obci. Je obec povinná poskytnúť dotáciu zriaďovateľovi CVČ? Je obec povinná poskytnúť dotáciu aj na deti, ktoré CVČ nenavštevujú ale sú iba zapísané v CVČ?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.