Posudzovanie kritérií obcou na splnenie sociálnej odkázanosti pre domov dôchodcov

Klienti využívajúci sociálnu službu v špecializovanom zariadení, žiadajú obec o rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nakoľko transformáciou bolo zastavené poskytovanie tejto služby a klienti majú záujem o poskytnutie služby v zariadení pre seniorov. Podľa § 50 ods. 1 ZSS je sociálna posudková činnosť posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch. Podľa §50 ods. 9 zákona ZSS sa sociálna posudková činnosť vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby. Čo v prípade ak fyzická osoba je už niekoľko rokov umiestnená v zariadení a zamestnanci samosprávy, ktorí majú vyhotoviť sociálny posudok, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, toto posúdenie nemôžu komplexne zrealizovať?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.