Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície

Obecná polícia je poriadkový útvar, ktorý tvoria príslušníci obecnej polície. Príslušníci obecnej polície sa pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce dostávajú do situácií, v ktorých je nevyhnutné použitie donucovacích prostriedkov.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.