Povinnosť hlavného kontrolóra kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce nad 20 000 eur

Je hlavný kontrolór obce povinný vykonať kontrolu prevodu nehnuteľného majetku obce podľa § 18 ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení, ak obec jedným právnym úkonom – kúpnou zmluvou - previedla viacero obecných nehnuteľností, z ktorých hodnota žiadnej neprevýšila 20 000 eur, avšak súhrnne hodnota majetku prevádzaného na základe tejto kúpnej zmluvy túto sumu prevýšila?   

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.