Prenechanie majetku obce do nájmu poslancovi mesta

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú s nájomníčkou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti nájomcu o predĺženie nájmu schválilo predĺženie nájmu na dobu určitú. Akou formou môžeme predĺžiť nájom?  

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.