Preukázanie vlastníctva k plynovej prípojke pri ohlásení drobnej stavby

Môže stavebný úrad od stavebníka drobnej stavby požadovať ako podmienku pre udelenie súhlasu na uskutočnenie ohlásenej drobnej stavby (plynová prípojka), preukázanie vlastníckeho práva (kúpna zmluva alebo faktúra) k plynovej prípojke? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.