Prevod a nájom majetku obce po novele zákona o majetku obcí

Odborný článok prináša informácie o rozsiahlej novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí k novele, ktorá nadobudne účinnosť 01.11.2023 so špecifickým zameraním na možnosť obce previesť alebo prenajať majetok inak ako vykonaním obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priameho predaja.

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.