Priestupky prejednávané obcou na úseku ochrany pred povodňami

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane pred povodňami je obec oprávnená prejednávať priestupky na úseku ochrany pred povodňami a uložiť pokutu do 1 700 eur.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.