Príslušnosť na prejednávanie sťažností

Podľa § 6 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vybavuje sťažnosti a petície, ktoré podali zákonní zástupcovia detí. Platí to aj pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriadené obcou? Pri vybavovaní takýchto sťažností a petícii postupuje obec podľa zákona o sťažnostiach, resp. o petičnom práve? Vzťahuje sa to aj na sťažnosť na riaditeľku základnej školy?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.