Rozsah zverejňovaného rozpočtu obce a neschválený rozpočet

Povinnosť obce zverejniť návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce ustanovuje § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.