Schvaľovanie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu. Aký je postup pri tomto procese?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.