Školy - novela zákona o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

V prílohe Vám prinášame detailné rozpracovanie zmien zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s účinnosťou od 1.1.2013, ktoré zaviedol zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kompletný materiál si môžete stiahnuť TU.

Ukážka:

ukazka