Skončenie pracovného pomeru a pedagogický zamestnanec nad 65 rokov

S účinnosťou od 1.1.2022 v súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pedagogických zamestnancoch“) pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Nakoľko ide o skončenie pracovného pomeru ex lege (tzn. priamo zo zákona), pracovný pomer sa končí automaticky a nie je potrebné uskutočniť žiaden právny úkon voči takémuto zamestnancovi.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.