Špecifiká k prípadom záškoláctva

Ako máme postupovať v prípadoch záškoláctva, kedy od nahlásenia tohto skutku školou do času začatia konania dôjde k navýšeniu vymeškaných hodín, kedy už dôjde k trestnému činu? Ako postupovať pri nahlasovaní záškoláctva zariadení, kde si dieťa plní školskú dochádzku? Ako vyriešiť miestnu príslušnosť v prípade rozdielnych trvalých pobytov rodičov dieťaťa?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.