Sprístupnenie nákresu drobnej stavby obcou

V rámci sprístupnenia informácií požaduje žiadateľ predložiť okrem oznámenia k ohláseniu drobnej stavby aj jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis (projektovú dokumentáciu). Žiadateľ nie je účastníkom konania k tejto drobnej stavbe. Nepodliehajú takéto dokumenty ochrane autorských práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.