Štandardy pre informačné technológie

Dňa 16.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. Cieľom návrhu je najmä v nadväznosti na zmeny právnej úpravy doplniť a upraviť štandardy pre informačné technológie a vytvoriť tak pravidlá umožňujúce jednotné nastavenie jednotlivých informačných systémov verejnej správy. Cieľom návrhu je tiež zachovanie spätnej kompatibility štandardov pre informačné technológie verejnej správy a rovnako zachovanie interoperability informačných systémov vo verejnej správe.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.