Súkromná ZUŠ s presunutým sídlom a poskytovanie financovania obcou

Ako má obec postupovať pri poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, ak zriaďovateľ nemá užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo a vyučovací proces bol presunutý do inej nehnuteľnosti? Voči zriaďovateľovi je vedené exekučné konanie o vypratanie nehnuteľnosti, v ktorej mal sídlo.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.