Technická evidencia komunikácií

Obec spracovala novú pasportizáciu miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení. Je potrebné túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR?

 

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.