Úprava názvov ulíc počas sčítania obyvateľov

Odo dňa sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov. Môžeme prijať VZN o určení názvu ulice a iných verejných priestranstiev, nakoľko už bolo vykonané sčítanie domov a bytov, i napriek tomu, že online sčítanie obyvateľstva ešte prebieha?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.