Určenie tarifného platu na úseku sociálnej práce a školstva

Vzťahuje sa  § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. aj na metodikov školstva, ktorí  vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva? Vzťahuje sa § 7 ods. 6 písm. b) bod 2. zákona č. 553/2003 Z. z. aj na zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v zariadenia sociálnych služieb, ktoré nemajú právnu subjektivitu a na zamestnancov v zariadeniach pre deti do 3 rokov veku?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.