Užívanie stavby v rozpore s jej účelom

Právnická osoba kúpila v obci nehnuteľnosť. Podľa platného územného plánu obce je táto nehnuteľnosť- budova v zóne existujúceho výrobného územia. Na LV je stavba vedená ako administratívna budova. Majiteľ nehnuteľnosti začal stavebné práce na budove a podľa informácií chce zriadiť ubytovňu. Ak sa napriek uvedenému obec dozvie, že v uvedenej stavbe sú ubytované osoby ako môže riešiť situáciu?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.