Vlastník sústavy tepelných zariadení ako dotknutý orgán

Je vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia (držiteľ povolenia na rozvod tepla) dotknutým orgánom v zmysle § 140a ods.1 písm. c) stavebného zákona v prípade, ak dochádza k zmene v užívaní stavby - skončeniu odberu tepla a odpojeniu bytových domov alebo jednotlivých bytov v bytovom dome a nebytových budov od centrálneho zdroja vykurovania?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.