Všeobecné a osobitné oprávnenia príslušníkov obecnej/mestskej polície

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.V obciach, ktoré sú mestami, plní úlohy obecnej polície mestská polícia. V odbornom stanovisku uvádzame oprávnenia príslušníkov obecnej polície. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.