Vybudovanie cesty v inom katastri a zaradenie do pasportu miestnych komunikácii

Obec potrebuje dopojiť svoju miestnu komunikáciu na súkromnú cestu, ktorá sa ale nachádza v inom katastri. Pozemky pod touto plánovanou komunikáciou sú v registri „E“. Pokiaľ by obec vykúpila pozemky a na týchto vybudovala novú asfaltovú cestu, je možné takúto cestu v cudzom katastri zapísať do pasportu miestnych komunikácií obce?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.