Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v MPK

Dňa 26.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorého cieľom je vykonanie ustanovení, ktoré vyplývajú zo  zmeny v zákone o odpadoch v súvislosti s reformou nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácii.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.