Výška nájmu vs. znížená kvalita predmetu nájmu obce

Obec prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi na dobu určitú. Nájomná zmluva obsahuje klauzulu o prispievaní nájomcu na údržbu. Údržbu vykonáva nájomca na náklady obce. Okrem toho nájomca je zaviazaný finančne sa na údržbe podieľať. Nájomca priestory využíval v plnom rozsahu pričom tvrdil, že suterénne priestory sú vlhké, majú plesne a nedajú sa využívať. Požiadal obec o zníženie nájmu o priestory ktoré nevyužíva, avšak obec žiadosti nevyhovela. Následne dokumentoval navlhnutie suterénu spodnou vodou a inicioval mimosúdnu dohodu. Je obec povinná nájom za nepoužívané priestory odpustiť? Môže obec v dôsledku zmenených pomerov odstúpiť od zmluvy a na prevádzky schopné priestory vypísať výberové konanie? Existuje iné riešenie pre obec?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.