Započítavanie emisií skleníkových plynov z dopravných služieb

Dňa 15.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o započítavaní emisií skleníkových plynov z dopravných služieb. Cieľom návrhu je sprístupniť spoľahlivé údaje o emisiách skleníkových plynov, ktoré podporia udržateľnosť a inovácie, vytvoriť stimuly na zmenu správania podnikov a zákazníkov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov z dopravných služieb vďaka zavedeniu a využívaniu porovnateľných a spoľahlivých údajov o emisiách skleníkových plynov.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.