Zjavne nedôvodné námietky pri posudzovaní vplyvov – EIA

Dňa 01.08.2022 bol v MPK zverejnený poslanecký návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s so zrýchlením niektorých konaní, ktorého cieľom je zákona je zabrániť obštrukciám šikanózneho charakteru zo strany jednotlivcov spomedzi tzv. verejnosti.  Návrh zachováva právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvára predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie jednotlivých rozhodnutí v reálnom čase.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.