Zjednodušenie úľav dani z nehnuteľností pre seniorov

Dňa 25.11.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej ako „Novela“).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.