Zjednodušenie verejného obstarávania pre EÚ fondy

Dňa 31.03.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  (ďalej ako „Novela“). Cieľom je „zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov.“

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.