Zmena Plánu obnovy a odolnosti SR

Dňa 13.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Materiál sa predkladá v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 2021/1755 a smernica 2003/87/ES.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.