Zmena rozporných názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Dňa 10.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Cieľom návrhu zákona je uložiť obciam povinnosť zmeniť existujúci názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak je tento názov neprípustný podľa tretej vety § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to do 1. júna 2023. Predpokladá sa, že povinnosť zosúladenia názvov obcí a iných verejných priestranstiev si po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu zákona vyžiada hromadné zmeny v existujúcich pomenovaniach, skôr pôjde o ojedinelé prípady.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.