Zníženie DPH na niektoré tovary a služby v kultúre a kreatívnom priemysly

Dňa 20.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným cieľom návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby zo sektora KKP.

Uplatňovanie zníženej sadzby DPH sa navrhuje rozšíriť o:

I. e-knihy a zvukové nahrávky kníh (audioknihy)

II. periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania (týždenník, mesačník)

III. služba predplatného pre online periodiká a spravodajské portály

IV. služba oprávnenia na vstup (vstupné) na predstavenia a vstupy, vrátane sezónneho lístku, pravidelného poplatku; týka sa divadiel, múzeí, galérií, výstav, koncertov, festivalov, vrátane ich streamingu,

V. služba vstupu na premietanie filmov (kino);

VI. služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a ich autorské odmeny; vlastná pôvodná umelecká tvorba.

MPK končí: 28.07.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová