Zodpovednosť obce za neoprávnené zverejňovanie osobných údajov

Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontroly v mestskej obchodnej  spoločnosti obecnému zastupiteľstvu , v ktorej sa uvádzali mená a priezviská neplatičov; túto správu mesto zverejnilo na webovom sídle ako materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva.  Kto zodpovedá za porušenie zákona ak došlo k neoprávnenému zverejneniu osobných údajov fyzických osôb?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.