Zodpovednosť správcu cesty za škodu spôsobenú na motorovom vozidle výtlkom na ceste

V zmysle § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sú vlastníci a správcovia pozemných komunikácií povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.