Zosúladenie slovenskej právnej úpravy verejného obstarávania s právom EÚ

Dňa 08.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Cieľom návrhu je zosúladiť legislatívnu úpravu finančných limitov na vnútroštátnej a európskej úrovni.

 

Našu právnu úpravu je potrebné zosúladiť vzhľadom na pravidelný dvojročný interval revidovania finančných limitov zo strany Európske únie prostredníctvom vydávania delegovaných nariadení.

Dátum konca PK: 16.11.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Diana Horňáková