Zrušenie trvalého pobytu pri práve dožitia

Ohlasovni bol doručený návrh dcéry ako vlastníka nehnuteľnosti na zrušenie trvalého pobytu jej otcovi. Otec predložil ohlasovni darovaciu zmluvu, na základe ktorej má právo užívať relevantnú nehnuteľnosť až do smrti. Na liste vlastníctva informácia o zriadení vecného bremena absentuje. Je pre obec darovacia zmluva podstatná pre (ne)zrušenie trvalého pobytu otcovi?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.