Zverejnenie zámeru predať majetok obce v regionálnej tlači

Obci vyplýva zo zákona o majetku obcí povinnosť zverejňovať zámer predať svoj majetok a jeho spôsob aj v regionálnej tlači. V našom ani v susedných okresoch nie sú vydávané noviny, ktoré by vyslovene spĺňali charakter regionálnej tlače. Všetky sú skôr lokálneho charakteru. Zámer predať alebo prenajať majetok, jeho spôsob a cenu zverejňujeme pravidelne v našom miestnom mestskom časopise, mesačníku, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti mesta bezplatne.

Spĺňame zverejnením v miestnej tlači podmienku zverejnenia v regionálnej tlači?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.