Zvýšenie mzdy profesionálneho náhradného rodiča (1)

Dňa 09.08.2023 schválila vláda SR návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča. 

Nariadením sa ustanovuje suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča vo výške 1 034 eur mesačne. Pôvodne bola v období od 01.12.2022 do 31.08.2023 suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča ustanovená vo výške 940 eur mesačne. Zvýšenie sumy základnej zložky mzdy zodpovedá miere zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % tak, ako to ustanovuje § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2023. 

Účinnosť od: 01.09.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová