Zvýšenie náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovných cestách

Dňa 25.05.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom je zvýšiť sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohod so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo.

Podľa štatistických údajov za mesiac február 2023 mesačný kumulovaný index cien  položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105,2, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,2 percentuálneho boda.

Návrhom opatrenia sa  sumy základnej náhrady zvýšia nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 eura/km   na 0,071 eura/km,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 eura/km na 0,252 eura/km.

Zvýšenie súm základnej náhrady sa bude týkať tých podnikateľských subjektov/právnických osôb, u ktorých sa cestné motorové vozidlo použije na ich žiadosť a ktorí v tomto prípade musia poskytovať základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky.

Zvýšenie súm základnej náhrady sa bude ďalej týkať  tých podnikateľských subjektov/právnických osôb, ktoré za použitie cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca poskytujú základnú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky,    t. j. neposkytujú náhradu za použitie cestného motorového vozidla inou/alternatívnou formou, ktorú umožňuje zákon o  cestovných náhradách (§ 7 ods. 10 – náhrada zodpovedajúca cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy).

Dátum ukončenia MPK: 14.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová