Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Požívane alkoholických nápojov na zakázaných verejných priestranstvách a oprávnenia obecnej polície

31.1.2024

JUDr. Helena Laposová

V súvislosti s požívaním alkoholických nápojov na verejnosti je problém preukázať samotné požívanie alkoholu (nestačí len držanie fľaše a pod.). Sú v takomto prípade dotyčné osoby povinné sa preukázať občianskym preukazom na výzvu zamestnanca obce?

Uloženie pokuty za neoznámenie zámeru usporiadať kultúrne podujatie

10.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Usporiadateľ kultúrneho podujatia (fyzická osoba – podnikateľ), podľa zákona č. 96/1991 Zb. neoznámil zámer usporiadať kultúrne podujatie obci. Môže obec takejto osobe uložiť pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti?