Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválená novela zákona o elektronických komunikáciách a ochrane verejného zdravia

23.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za účelom identifikácie potenciálnych nositeľov nákazy a kontroly dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy.

Zvýšenie investičnej pomoci v regiónoch

14.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila zmenu nariadenia č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch SR. Novela reaguje na zmeny v legislatíve EÚ v oblasti poskytovania štátnej pomoci, a taktiež s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Čo s odpadom z testovania obyvateľov na COVID19?

13.12.2021

Bc. Zuzana Čachová

Horúcou hospodárskou témou týchto dní je ako správne nakladať s odpadom z testovania. Šťastný to zamestnávateľ, ktorý má 100 %-nú zaočkovanosť zamestnancov a nemusí sa zaoberať podobnými starosťami, no to je zrejme skôr svetlá výnimka. Všetci ostatní  organizácie, školy, škôlky, úrady, právnické osoby či drobní podnikatelia, sa povinnému testovaniu zamestnancov vyhnúť nevedia a musia čeliť mnohým problémom, ktoré so zabezpečovaním tejto povinnosti vznikajú. Napr. i problému kam vyhodiť odpad, ktorý z testovania vznikne.

Úhrada výdavkov záchranných prác v súvislosti s COVID19

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 06.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie  v súvislosti s pandémiou (ďalej len ako „Návrh na úhradu výdavkov“). Návrh na úhradu výdavkov rieši úhradu výdavkov v celkovej sume 2 498 340,26 eur za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

Zastupiteľstvo v čase lockdownu

26.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné počas „lockdown“ a súčasného núdzového stavu organizovať zasadnutia obecného zastupiteľstva?