Register partnerov verejného sektora

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so samosprávou do právnych vzťahov poskytujeme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora.

Zákon zavádza štandardné registračné konanie:

  • konanie o zápise údajov do registra,
  • konanie zmene zapísaných údajov,
  • konanie výmaze údajov zapísaných do registra.

Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie je výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.

Registráciu a kompletné služby spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora zabezpečuje odborný garant Centrálneho odborného portálu pre samosprávu advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. ako oprávnená osoba.

V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č.  02 38 18 18 18 / sekretariat@gplegal.eu