Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Riešime otázky z Dotazníka pomoc obciam

2.12.2020

tím isamosprava.sk

Na základe dotazníka, ktorý nám vyplňujú obce a mestá, priebežne uverejňujeme odpovede na vaše otázky.

Váš záujem a podnety nás veľmi tešia. Ďakujeme za cenný čas.

 

Pripravované NOVINKY isamosprava.sk

20.11.2020

tím isamosprava.sk

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

Dotazník isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám

20.11.2020

tím isamosprava.sk

isamosprava.sk - pomoc obciam a mestám - krátky dotazník

Vyhodnotenie prieskumu výkonu eGovernmentu v samospráve

24.10.2019

JUDr. Adriana Kovacova

V mesiaci september 2019 Výskumný a vzdelávací inštitút portálu isamosprava.sk vykonal dotazníkový prieskum medzi obcami a mestami ohľadne elektronického výkonu verejnej moci tzv. eGovernmentu.

Zaujímalo nás ako sa obce a mestá poznajú svoje povinnosti, do akej miery sú schopné používať právne predpisy v tejto oblasti ako aj celková odozva na eslužby verejnej správy obyvateľmi.

Prieskumu sa zúčastnilo 70 respondentov.

Celkovo prieskum priniesol sumár reakcií, s ktorými môžeme ďalej pracovať, využiť ich pri našej práci na odbornom portáli www.isamosprava.sk ako aj pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy.

***Ďakujeme všetkým zástupcom samosprávy, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak nachádzať oblasti, kde budeme vedieť byť samospráve nápomocní.

Veľmi pekne ďakujeme.***

Tím portálu isamosprava.sk

24.10.2019