Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Uplatňovanie práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa nariadenia GDPR

21. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“), prijal tieto usmernenia.

Usmernenia o výnimkách v nariadení GDPR

14. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Európsky výbor pre ochranu údajov usmernenia k výnimkám podľa článku 49 nariadenia GDPR ohľadne výnimiek prenosov osobných údajov do tretích krajín.  Usmernenie vydal s poukazom na čl. 70 ods. 1 písm. j) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“).

Usmernenie k zodpovedným osobám pri ochrane osobných údajov

31. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, vydala usmernenie, týkajúce sa zodpovedných osôb (ďalej ako „usmernenie“). Povinnosti sa týkajú všetkých orgánov verejnej moci a verejnoprávnych subjektov (bez ohľadu na to, aké údaje spracúvajú) a ďalších organizácií, ktorých hlavnou činnosťou je vo veľkom rozsahu systematicky monitorovať jednotlivcov alebo vo veľkom rozsahu spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.

Spracovanie údajov v zamestnaní

17. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

V stanovisku sa posudzuje rovnováha medzi oprávnenými záujmami zamestnávateľov a odôvodnenými očakávaniami zamestnancov v oblasti ochrany súkromia, a to tak, že sa v ňom opisujú riziká, ktoré prinášajú nové technológie a uskutočňuje posúdenie proporcionality niekoľkých scenárov, v ktorých by sa tieto technológie mohli použiť.

Usmernenie k spracovaniu osobných údajov kamerovými zariadeniami

11. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Intenzívne používanie kamerových zariadení ovplyvňuje správanie občanov. Keďže sa tieto nástroje používajú v mnohých oblastiach života a vo veľkej miere, zvyšuje sa tlak na jednotlivcov, aby sa usilovali zabrániť odhaleniu niečoho, čo sa môže vnímať ako anomália. V skutočnosti môžu tieto technológie obmedzovať možnosti anonymného pohybu alebo anonymného využívania služieb a vo všeobecnosti obmedzovať možnosť zostať nepovšimnutý.