Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vuc a regulacia ceny služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 02.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cieľom návrhu opatrenia je najmä rozšíriť rozsah tovarov miestneho významu, ktoré môžu po prerokovaní s obcou regulovať vyššie územné celky.

Zákon o verejnej osobnej doprave

29.6.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon o verejnej osobnej doprave. Cieľom je vytvoriť právne predpoklady na zvýšenie miery používania verejnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy s priamym pozitívnym dopadom na emisie skleníkových plynov a kvalitu ovzdušia ako aj efektivitu v prípade využitia dopravného systému.